Letras de flamenco
Kalendáře
Kytaristé
Zpěváci a zpěvačky
Skupiny
Tanečníci a tanečnice
Kytara a cajón
Diskuse

 

Letras de flamenco

Na této stránce je k nalezení malý výběr tradičních flamenkových textů. Jeho záměrem je vytvořit obrázek toho, o čem a jak se ve flamenku zpívá.

Je samozřejmě otázkou, jestli je vůbec flamenco vystihnutelné v jiném jazyce než španělském a jestli to není barbarství, snažit se namontovat zvuk a výraz letras na český jazyk. Kromě jazykového je tu totiž ještě posun mezi „uměním okamžiku“ a tím, co je psané a trvalé. Z písně se stane báseň, z flamenka literatura, ó hrůza. Přesto si myslím, že flamenku neprospívá opřádat jej větší záhadností, než v něm je, a že koneckonců se v něm přeci jen o něčem nějak zpívá, a to „něco“ a „nějak“ je srozumitelné všem lidem, a tudíž by mělo být možné to vyjádřit i v jiných jazycích.

Může se zdát překvapivé, že jsou texty poměrně prosté. Až si říkám, jestli to nebude pro někoho zklamání. Na druhou stranu jsou nesmírně přímé, působivé, silné. Jen není možná tak úplně samozřejmé z pohledu dnešního člověka jejich poetiku přijmout.

Překládané texty pocházejí vlastně ze tří antologií flamenca: z Colección de Cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo od Antonia Machado y Álvareze (Machado y Álvarez sám sebe nazýval „Demófilo“), z výboru, který je součástí knihy Memoria del flamenco od Felixe Grande, a konečně ze sbírky, kterou obsahuje El gran libro del flamenco od Manuela Ríos Ruize, v níž je nicméně většina textů totožných s Colección Antonia Machada.

Zatím jsem vytvořila překlady několika seguriyas, další žánry budou snad pomalu následovat.

A že jsem stále ještě flamenkový jakož i překladatelský zelenáč, uvítám jakékoli připomínky či komentáře.

Tereza Maňáková, tereza.manakova(zavináč)seznam.cz
(autorka je studentkou španělské a francouzské filologie na Masarykově univerzitě
a příležitostně tanečnice flamenka)

Seguiriyas

  
Ke druhé v noci
mníškové poklekají
další zas se zvonky chodí po ulicích
a mně tím spát nedají
A las dos de la noche
los campanilleros
con el ruido de las campanillas
me quitan el sueño
  
Na moře jsem hleděl,
do moře jsem se zadíval
že jsem se rozhlížel napravo, nalevo
zůstal jsem sám
A la mar miraba
a la mar miré
como miraba a un lado y a otro
solo me hayé
  
Dřív jen tě zahlédnout
a dal bych vše, co mám
a nyní, má milá, abych tě nespatřil
hlavu odvracím sám.
Algún día por verte
dinero yo daba
compañerita, ahora por no verte
vuelvo yo la cara
  
K moruši spěchám
K moruši pospíchám
Až budou morušky dozrávat
Rád si je dám
Al moral me voy
al moral me vengo
y la moritas que van madurando
me las voy comiendo
  
Kdo s koho, ženo má,
kéž by dalo nebe
aby nůž, kterým mi ránu chceš zasadit
zabil první tebe
Anda compañera,
permitan los cielos
que con el cuchillo que matarme quieres
mueras tú primero
  
Smutno mi k večeru
smutněji při svítání
cožpak tam na nebi Pán Bůh to nevidí
či nemá slitování
Con ducas me acuesto
con más me levanto
como consiente Undibé del cielo
que yo pene tanto
  
Podej mi ruku, bratře
podej mi ruku, prosím
jako by mé srdce křídla už ztrácelo
tím žalem, co v něm nosím
Dame la mano hermano
dámela por Dios
que se me caen de ducas las alas
a mi corazon
  
Říkáš, že ji nechceš
že s ní nechceš zůstat
a přitom pěšina od tebe k ní domů
trávou nezarůstá
Dices que no la quieres
que no quieres verla
pero la vereíta de tu casa a la suya
no criaba hierba
  
Hořkost a zármutek
srdce mi zaplavily
že ani nemohu s nikým už promluvit
nezbývají mi síly
El corazon de pena
tengo traspasado
hasta el hablar, madre, con la gente
me cuesta trabajo
  
V naší nemocnici
tam po pravé straně
má již ta, kterou tak miluji
lože uchystané
En el hospital
a mano derecha
allí tenía la madre de mi alma
la camita hecha
  
Na zelenou louku
košilku svou jsem dala
trojice růžiček jak trojice jitřenek
se na ní ukázala
En un praítto verde
tendí mi pañuelo
como salieron madre tres rositas
como tres luceros
  
Černý chléb nesu si
držím jej v rukou a přeci ho
nemohu okusit
Este pan moreno
como lo traigo en las propias baes
y no puedo comerlo
  
Výheň a kladivo
rozlámají kovy
ale tu přísahu, kterou jsem ti složil,
nikdo nerozlomí
Fragua, yunque y martillo
rompen los metales
pero el juramento que yo a ti te he hecho
no lo rompe nadie
  
Synku můj nejdražší
víc jsem ti nemohla dát
stejně tak jako ty v pláči teď usínáš
i já dřív chodila spát
Hijo de mis entrañas
hijo del corazon
como te acuestas, te acuestas llorando
me acostaba yo.
  
Na kolena padnout
když pán Bůh zavolá
dnes večer přichází za mojí maminkou
ona ho přijímá
Hincarse de rodillas
que ya viene Dios
va a recebirlo la madre de mi alma
de mi corazon
  
Lékaři z Cádizu
mi to pověděli,
z nemoci, která ji sužuje
není uzdravení
Los médicos de Cái
a mí me lo dijeron
ka enfermeaíta que tiene tu hermana
no tiene remedio
  
Proklínám mocnou smrt
která je vinna
vzala si ženu mou rozmilou
a mého syna
Mal fin tenga la muerte
que tanto ha podido
se ha llevaíto a mi compañera
y un hijito mío
  
Měsíc nevychází
nemá proč pospíchat
ve tmě mi oči mé sestřenky
na cestu budou plát
No sarga la luna
que no tiene porqué
con los ojos ojitos de mi compañera
yo me alumbraré
  
Nejsem odsud z kraje
neznám tuhle zem
to se jen štěstěna v kole otáčela
a přivedla mě sem
No soy de esta tierra
ni en ella nací
la fortunilla, rodando, rodando
me ha traído hasta aquí
  
Nešťastný osud mám
kam jdu, tam musím ho snášet
když se chci dopředu rozběhnout
mé kroky vrací se nazpět
Qué desgracia es la mía
hasta en el andar
que los pasitos que yo daba para adelante
se me vuelven pa atrás
  
S hlavou v dlaních schovanou
tě vídám, ty mé dítě
kéž se mi deset dýk do těla zarazí
trápím-li tě
Siempre por los rincones
te encuentro llorando
mala puñalada me den, compañera
si te doy mal pago
  
Kdybych byl věděl, že nechceš
při mně pevně stát
zapřel bych Boha a odešel navždycky
k Maurům přebývat
Si yo lo supiera
que no me querías
yo renegara de Dios y me fuera
a la morería


Verze pro tisk